Ikaho Shrine

 
  • 2 Ikahomachi Ikaho, Shibukawa-shi, Gunma 377-0102, Japan