Nasu Highland Yuainomori Rest Area

 
  • 〒325-0303 Tochigi, Nasu-gun, Nasu, 高久593−8
Business Time
  • Monday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Tuesday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Wednesday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Thursday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Friday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Saturday: 9:00 AM – 6:00 PM
  • Sunday: 9:00 AM – 6:00 PM
Telephone number0287-78-0233
Websitehttp://www.yuainomori.com/