5 สนามกอล์ฟแนะนำในจังหวัดอิบารากิ ไปสนุกกับการเล่นกอล์ฟใกล้ๆ โตเกียวกัน!

ทำตราประทับฮังโกะชื่อตัวเอง พร้อมช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมฮังโกะของญี่ปุ่น

ส่งความเป็นญี่ปุ่นถึงไทยด้วยตราประทับฮังโกะสลักชื่อตัวเอง เอาไว้ใช้ประทับเวลาเขียนจดหมายหรือส่งการ์ดได้เก๋ๆ

2021.04.14

ฮังโกะ ตราประทับชื่อของชาวญี่ปุ่น

Get a Custom, Traditional Seal With Your Name in Japanese!

จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการยกเลิกการใช้ฮังโกะ ตราประทับชื่อหนึ่งในของประจำตัวที่ชาวญี่ปุ่นแทบทุกคนต้องมี พวกเราไม่อยากให้วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปีต้องสาบสูญไป จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมฮังโกะให้สืบต่อไป

ฮังโกะสลักชื่อตัวเองจาก LOHAS Stamp Shop

ตราประทับสลักชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรญี่ปุ่น

Get a Custom, Traditional Seal With Your Name in Japanese!

เวลาดูละครญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับพนักงานบริษัทอาจจะเคยเห็นซีนที่เค้าต้องประทับตราลงเอกสาร ตราประทับพวกนี้เรียกว่า ฮังโกะ (Hanko : はんこ) ถือเป็นหนึ่งในของประจำตัวของชาวญี่ปุ่นเพราะเวลาจะไปทำสัญญาเช่าห้อง หรือรับรองเอกสารอะไรก็ต้องใช้ฮังโกะเสมอ จนเรียกว่าฮังโกะก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นได้เลย

แต่วัฒนธรรมฮังโกะนี้กำลังจะหายไป! ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด หลายบริษัทก็ให้พนักงานทำงานจากบ้าน แต่กลายเป็นว่าบางส่วนยังต้องไปบริษัทเพียงเพื่อประทับตราฮังโกะบนเอกสาร ทางรัฐบาลเลยออกนโยบายเลิกใช้ฮังโกะในหลายๆ กระทรวงเป็นตัวอย่าง แน่นอนว่านโยบายนี้ดีต่อเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัย แต่ถ้าฮังโกะจะต้องหายไปจริงๆ ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน

ด้วยโปรเจ็กต์อนุรักษ์วัฒนธรรมตราประทับฮังโกะจาก LOHAS Stamp Shop ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นเจ้าของตราประทับฮังโกะสลักชื่อตัวเองได้

ฮังโกะสลักชื่อตัวเองจาก LOHAS Stamp Shop

ฮังโกะจากวัสดุอนุรักษ์ธรรมชาติ

Get a Custom, Traditional Seal With Your Name in Japanese!

คำว่า LOHAS ในชื่อร้านย่อมาจาก Lifestyle of Health and Sustainability หนึ่งในแนวคิดที่เน้นอนุรักษ์ชีวิตและธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพราะนี่คือสิ่งที่พวกเรายึดถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน

พวกเราเลือกใช้วัสดุแนวอีโคจากพืชและสัตว์มาทำฮังโกะ เช่น เศษไม้จากการแปรรูป ไม้ปลูก เรซิ่นรีไซเคิล กากใยพืช เขาสัตว์ที่หลุดออกมาจากการผลัดตามธรรมชาติ ปกติวัสดุเหล่านี้จะถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย นี่จึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

ตราประทับฮังโกะ ของที่ระลึกจากญี่ปุ่น

Get a Custom, Traditional Seal With Your Name in Japanese!

ฮังโกะจะมาพร้อมเคสใส่ฮังโกะบุผ้าลายต้นไผ่แดง และแท่นหมึกชุนิคุ หมึกสีชาดสำหรับฮังโกะ

ทาง LOHAS Stamp Shop เริ่มโปรเจ็กต์นี้เพราะหวังอยากให้ทุกคน ไม่เฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่หมายรวมถึงผู้คนทั่วโลกได้รับรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และหวังว่าฮังโกะนี้จะช่วยคลายความคิดถึงญี่ปุ่นของทุกคนในยามที่ไม่สามารถเดินทางมาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูประเภทวัสดุของฮังโกะและร่วมสนับสนุนได้ทาง โปรเจ็กต์อนุรักษ์วัฒนธรรมตราประทับฮังโกะจาก LOHAS Stamp Shop

ฮังโกะสลักชื่อตัวเองจาก LOHAS Stamp Shop

All pictures courtesy of LOHAS Stamp Shop

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ