ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

[คอลัมน์] เมืองที่ไม่เคยหลับ “ชินจูกุคาบุกิโจ”

[คอลัมน์] เมืองที่ไม่เคยหลับ “ชินจูกุคาบุกิโจ”

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย MATCHA

คาบูกิโจ 2015.08.25 บทความที่ชอบ

ตอนพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ป้ายร้านต่างๆจะค่อยๆเปิดไฟขึ้น กลางคืนนั้นเป็นเวลาที่คาบุกิโจตื่นขึ้น

เมืองที่ไม่เคยหลับนั้นมีอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลก คาบุกิโจชินจูกุในโตเกียวที่อยู่ในหมู่นั้น อาจจะอยู่ในตำแหน่งสูงของการแข่งขันของเมืองย่านใจกลางเมืองก็เป็นได้ใช่หรือไม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

แสงระยิบระยับและนีออน จะเริ่มส่องแสงอยู่ที่เวลาประมาณ 18:00 น.ขึ้นไป ตอนกลางวันนั้นจะมีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากตรอกชินจูกุอื่นๆ ช่วงระหว่างวันนั้น คาบุกิโจจะอยู่ในสภาพที่นอนหลับอยู่และตอนพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ป้ายร้านต่างๆจะค่อยๆเปิดไฟขึ้น กลางคืนนั้นเป็นเวลาที่คาบุกิโจตื่นขึ้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ป้ายร้านจะเปล่งแสงที่ลึกลับและเชิญชวนผู้คนที่เดินผ่านไปมา เมื่อคุณต้องการดื่มสุราเพื่อปลุกเร้าหรือเมื่อต้องการเล่นกับเด็กสาวน่ารัก......ของที่มีกลิ่นนั้น มีแนวโน้มที่จะถูกปิด แต่คาบุกิโจนั้นไม่มีการปิดความสุขและความปรารถนานั้นสวยงามและหมุนอยู่รอบๆ

ไฮไลท์ของโตเกียวนั้น ไม่เพียงแต่สะอาดและสวยงาม แล้วคุณจะไม่ลองมาเที่ยวดูสักครั้งหรือ

Information

ชินจูกุคาบุกิโจ

TOKYO Travel Guide

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง