ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สารานุกรมคำญี่ปุ่น “กระดาษญี่ปุ่น(วะชิ)”

สารานุกรมคำญี่ปุ่น “กระดาษญี่ปุ่น(วะชิ)”

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย Mako Hayashi

2015.10.19 บทความที่ชอบ

กระดาษญี่ปุ่น(วะชิ)นั้น เป็นกระดาษที่ทำด้วยวิธีการดั้งเดิมของญี่ปุ่น มันถูกทำขึ้นโดยใช้พืชเป็นวัตถุดิบเช่นป่าน(อะสะ), หม่อน(โคโซะ) และ Edgeworthia chrysantha (มิสึมะทะ) ฯลฯ

DSC_0007

กระดาษญี่ปุ่น(วะชิ)นั้น เป็นกระดาษที่ทำด้วยวิธีการดั้งเดิมของญี่ปุ่น มันถูกทำขึ้นโดยใช้พืชเป็นวัตถุดิบเช่นป่าน(อะสะ), หม่อน(โคโซะ) และ Edgeworthia chrysantha (มิสึมะทะ) ฯลฯ

เมื่อเทียบกับกระดาษพิมพ์ธรรมดาที่ทำจากเยื่อไม้ วัตถุดิบของเส้นใยพืชจะถูกเหลือให้อยู่ในสภาพยาวและเรียว และมีคุณสมบัติที่ว่านุ่มแต่ทนทาน

นอกจากนี้ความลื่นของผิวสัมผัส จะแตกต่างกันกับกระดาษของเยื่อไม้ เนื้อที่เป็นเหมือนเม็ดเล็กๆนั้นเป็นลักษณะพิเศษของกระดาษของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง

อายุการเก็บรักษาอยู่ในระดับสูง มันได้ถูกนำมาใช้เป็น กระดาษของการวาดภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น,ธนบัตรญี่ปุ่น,ประตูบานเลื่อน(โชจิ) ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต
ประจำวัน นอกจากนี้ยังถูกใช้งานในส่วนอื่นๆอีกมากมาย

“กระดาษญี่ปุ่นของภูมิภาค”ที่มีในภูมิภาคต่างๆของญี่ปุ่น

ถ้าจะพูดเพียงคำเดียวว่ากระดาษญี่ปุ่นนั้น มีการใช้วัสดุและวิธีการผลิตในแต่ละพื้นที่นั้น เช่น “บิจจูวะชิ”(โอกะยามะ) หรือ “คุโระทานิวะชิ”(เคียวโต) ฯลฯ

เป็นกระดาษญี่ปุ่นที่มีลักษณะเฉพาะและทนทาน

ในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ถ้าไปรอบๆแต่ละภูมิภาคแล้วละก็ มันอาจจะดีที่จะลองหากระดาษญี่ปุ่นในพื้นที่นั้นๆดูก็ได้นะ
ของฝากจากการมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น กระดาษญี่ปุ่นนั้นเป็นอย่างไรบ้าง?

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง