ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สนามบินฮาเนดะเปลี่ยนชื่ออาคารเทอร์มินอล และสถานีรถไฟ มีนาคม 2020

เขียนโดย MATCHA-NEWS

โตเกียว (Tokyo) 2020.02.10 บทความที่ชอบ

สนมบินฮาเนดะ (Haneda Airport) เตรียมเปลี่ยนชื่ออาคารเทอร์มินอลระหว่างประเทศ สถานีรถไฟเคคิวและโตเกียวโมโนเรลเลยเปลี่ยนชื่อสถานีตามไปด้วย ในเดือน มีนาคม 2020 นี้

สนามบินฮาเนดะ เทอร์มินอล 3

สนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport) เตรียมนำเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้ร่วมกับอาคารเทอร์มินอล 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2020

สนามบินฮาเนดะเปลี่ยนชื่ออาคารเทอร์มินอล และสถานีรถไฟ มีนาคม 2020

ซึ่งเดิมอาคารเทอร์มินอล 2 นี้จะมีแค่เที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น เมื่อมีอาคารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มมาอีกหนึ่ง จึงต้องเปลี่ยนชื่ออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิมเพื่อกันการสับสน จากเดิม International Terminal ให้เป็น Terminal 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป

พอชื่ออาคารเทอร์มินอลเปลี่ยน สถานีรถไฟที่มาจอดก็เลยต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนกัน

เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟเคคิว

สนามบินฮาเนดะเปลี่ยนชื่ออาคารเทอร์มินอล และสถานีรถไฟ มีนาคม 2020

รถไฟเคคิว (Keikyu) เปลี่ยนชื่อ 2 สถานี คือ

สถานี Haneda Airport Domestic Terminal → Haneda Airport Terminal 1-2

สถานี Haneda Airport International Terminal → Haneda Airport Terminal 3

รถไฟเคคิวสถานี Haneda Airport Terminal 1-2 สามารถใช้เดินทางไปได้ทั้งอาคารเทอร์มินอล 1 และ 2 ส่วนอาคารเทอร์มินอล 3 จะมีสถานีแยกออกมาต่างหาก

เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟโตเกียวโมโนเรล

สนามบินฮาเนดะเปลี่ยนชื่ออาคารเทอร์มินอล และสถานีรถไฟ มีนาคม 2020

รถไฟโตเกียวโมโนเรล (Tokyo Monorail) เปลี่ยนชื่อ 1 สถานี คือ

สถานี Haneda Airport International Terminal → Haneda Airport Terminal 3

อย่าลืมเช็คอาคารเทอร์มินอลตอนขากลับ

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาลงสนามบินฮาเนดะ ตอนขามาอาจจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ขาที่จะกลับอย่าลืมตรวจเช็คชื่อเทอร์มินอลให้แน่ใจว่าต้องไปอาคารไหน ระหว่าง เทอร์มินอล 2 หรือ เทอร์มินอล 3 แล้วก็เลือกสถานีที่จะลงให้ถูกต้องด้วย เดี๋ยวไปผิดเทอร์มินอลแล้วจะตกเครื่องเอา

TOKYO Travel Guide

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง