ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และการปฏิบัติเมื่อป่วยไข้สำหรับคนต่างชาติในญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และการปฏิบัติเมื่อป่วยไข้สำหรับคนต่างชาติในญี่ปุ่น

แปลโดย MATCHA-NEWS

เขียนโดย MATCHA-NEWS

2021.01.19 บทความที่ชอบ

รวบรวมสถานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และสถานที่ให้คำแนะนำเมื่อเจ็บป่วย สำหรับคนต่างชาติในญี่ปุ่น

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น

sugical mask in japan

Photo by Pixta

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2021 เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่อาศัยในญี่ปุ่น การป้องกันตัวเอง และทำอย่างไรถ้ารู้สึกไม่สบายตอนอยู่ญี่ปุ่น

ในขณะนี้ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองใหญ่ทั้งโตเกียว ไซตามะ คานากาวะ และชิบะ
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการล็อคดาวน์แต่อย่างใด เพียงแต่เวลาทำการของร้านค้าและสถานที่ต่างๆ อาจปิดเร็วขึ้น จึงควรเช็คเวลาทำการหากมีธุระ
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ไวรัส COVID-19 แพร่กระจายมากขึ้น จึงควรงดเว้นการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น

* บทความนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือป้องกันไวรัสโคโรนา กรุณาติดต่อหน่วยงานในรายชื่อด้านล่างเพื่อคำแนะนำอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื่อและสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลทางการล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของ การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO) และ กระทรวงสาธารณสุขฯ (MHLW : Ministry of Health, Labour and Welfare) มีจำนวนผู้ติดเชื้อและแนะนำแนวทางการป้องกันที่สามารถทำได้เอง

ข่าวอย่างเป็นทางการล่าสุด
ภาษาอังกฤษ : About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Twitter : JNTO Twitter
เว็บไซต์สถานการณ์ล่าสุดของโตเกียว (ภาษาอังกฤษ) : https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/en/

ติดตามข่าวภาษาไทยจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว : http://site.thaiembassy.jp/th/

ถ้าอยู่ญี่ปุ่น จะป้องกันตัวเองจากไวรัสได้ยังไง

wash hands against coronavirus

Photo by Pixta

วิธีป้องกัน ณ ปัจจุบันที่ง่ายที่สุดคล้ายกับการป้องกันโรคไข้หวัดคือการล้างมือและรักษามารยาทในการไอหรือจาม ลองดูแนวทางได้จากด้านล่างนี้

วิธีป้องกันไข้หวัด
ภาษาอังกฤษ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597148.pdf
ภาษาจีนตัวย่อ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597392.pdf

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597149.pdf
ภาษาจีนตัวย่อ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597394.pdf

มารยาทในการไอหรือจาม
ภาษาอังกฤษ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597150.pdf
ภาษาจีนตัวย่อ : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000597396.pdf


คลิปวีดีโอวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษ) จากทางจังหวัดโตเกียว

ถ้ารู้สึกไม่สบายขึ้นมาตอนอยู่ญี่ปุ่นจะทำยังไง

traveling in japan during coronavirus

อ้างอิงตามเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขฯ ถ้ามีอาการครบตามด้านล่างนี้ให้ติดต่อไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น

・มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาติดต่อกัน 4 วันหรือมากกว่า แม้จะทานยาลดไข้แล้วก็ตาม
・รู้สึกอ่อนล้าไม่มีแรงและหายใจลำบาก

ถ้าเป็นผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วและมีอาการครบดังด้านบนนี้นานกว่า 2 วัน ให้ติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่โดยเร็ว

สายด่วน JNTO Hotline สำหรับนักท่องเที่ยว
เว็บไซต์ทางการ (ภาษาอังกฤษ) : https://www.japan.travel/en/plan/hotline/

ศูนย์ให้ข้อมูลและปรึกษาทั่วญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

ศูนย์ให้ข้อมูลและปรึกษาตั้งอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ศูนย์ที่รองรับภาษาอังกฤษได้มีน้อย เพราะฉะนั้นขอแนะนำให้ติดต่อไปทางสายด่วน JNTO Hotline สำหรับนักท่องเที่ยวก่อน

โทรหาสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ

การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีสายด่วน 24 ชั่วโมงที่ให้บริการทุกวันสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันเปิดให้ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นโทรไปขอความช่วยเหลือด้านโควิดในภาษาต่างชาติได้ด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ : 050-3816-2787
สายด่วนให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดปี
ภาษาที่รองรับ : อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
ข้อมูลที่บริการ : เหตุการณ์ฉุกเฉิน (เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฯลฯ) ภัยพิบัติธรรมชาติ การท่องเที่ยว
ยกเลิกการท่องเที่ยว
・ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกที่พัก
สุขภาพและไวรัส COVID-19
・ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับอาการไอและไข้หวัด
เว็บไซต์ : https://www.japan.travel/en/plan/hotline/

แนะนำให้ลองติดตาม Twitter ของ JNTO เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุด : JNTO Twitter

ศูนย์ให้คำปรึกษา โตเกียว

หมายเลขโทรศัพท์ : 0570-550571
เวลา : 9:00 - 21:00
ข้อมูลที่ให้คำปรึกษา : วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสและทำอย่างไรถ้ารู้สึกว่ามีอาการ
ภาษาที่รองรับ : อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
เว็บไซต์ : https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html (ภาษาญี่ปุ่น)

ศูนย์ให้คำปรึกษา โอซาก้า

หมายเลขโทรศัพท์ : โทรผ่านเว็บไซต์ http://ofw-oer.com/call/
เวลา : 7:00 - 23:00
ภาษาที่รองรับ : ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี สเปน โปรตุเกส เวียตนาม ญี่ปุ่น
* ภาษาไทยและเวียตนาม บริการระหว่างเวลา 9:00 - 18:00 เท่านั้น

ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ

สามารถตรวจหารายชื่อโรงพยาบาล คลีนิก และศูนย์บริการทางการแพทย์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดังนี้

เว็บไซต์รวมคำแนะนำยามเจ็บป่วยของ JNTO
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html (ภาษาอังกฤษ)
เว็บไซต์ค้นหาสถานที่ให้คำปรึกษาในภาษาต่างชาติตามแต่ละท้องถิ่น
https://www.c19.mhlw.go.jp/area-en.html (ภาษาอังกฤษ)

สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าในญี่ปุ่นประกาศหยุดชั่วคราว

สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าในญี่ปุ่นหลายแห่งประกาศหยุดทำการชั่วคราว บางแห่งก็ปรับลดเวลาทำการลง ถ้าจำเป็นต้องไปอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการล่วงหน้า


แบบสอบถามเกี่ยวกับการเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้

 

Q1. มีแผนเดินทางมาญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนหรือไม่ (ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว)
Q2. เหตุผลที่คิดว่าจะมาญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนตามแผน
Q3. คิดว่าน่าจะมาญี่ปุ่นอีกครั้งได้เมื่อไหร่
Q4. คิดว่าจะไม่ไปสถานที่แบบไหน เพื่อเลี่ยงการติดไวรัส
Q5. รู้สึกอยากเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมแบบไหน
Q6. กลับกัน คิดว่ากิจกรรมแบบไหนที่เข้าร่วมได้
Q7.รู้สึกอยากเลี่ยงที่พักแบบเกสต์เฮาส์หรือแคปซูลโฮเทลหรือเปล่า

Thank you very much. We accepted input.

An error occurred in the sending process

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง

MATCHA's partners