ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อัพเดทข้อมูลการเปิดประเทศไปญี่ปุ่นและการกลับไทยในสถานการณ์โควิด-19

อัพเดทข้อมูลการเปิดประเทศไปญี่ปุ่นและการกลับไทยในสถานการณ์โควิด-19

เขียนโดย Kogetsu

2020.10.07 บทความที่ชอบ

อัพเดทและรวมทุกข้อมูลการเปิดประเทศญี่ปุ่นและไปประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการกลับไทยในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งสถานการณ์และวิธีการเข้าออกทั้งสองประเทศ

ด้วยผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละประเทศประกาศห้ามหรือจำกัดการบินและการเข้าออกประเทศ รวมถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วย
MATCHA ขอรวบรวมข้อมูลและข่าวอัพเดทเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างไทยและญี่ปุ่น ทั้งการเข้าประเทศญี่ปุ่นและกลับไทย เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างสองประเทศค่ะ

สารบัญ

การเดินทางจากไทยไปญี่ปุ่น

*อัพเดท 1 ตุลาคม 2020

ไปญี่ปุ่นได้ไหม

อัพเดทข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นและการกลับไทยในสถานการณ์โควิด-19

ภาพจากบทความ : สถานีโตเกียว→สนามบินนาริตะไม่ถึง 1,000 เยน! คู่มือใช้บริการ "Airport Bus TYO-NRT"
หากจะกล่าวโดยสรุปก็คือ "คนบางกลุ่ม" สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้แล้ว โดยต้องปฏิบัติตามกฏะเบียบต่างๆ ตั้งแต่ก่อนออกจากประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ
มาลองดูกันว่าสถานะและความจำเป็นแบบไหนที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้เข้าประเทศได้และต้องทำอย่างไรบ้างกัน เราขอแยกอธิบายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. ผู้ที่ถือวีซ่าแล้วและมี re-entry
2. ผู้ที่ต้องขอวีซ่าใหม่สำหรับไปอยู่ระยะยาว (ทำงาน/เรียน)
3. ผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (ธุรกิจ/เที่ยว) หรือกรณีพิเศษอื่นๆ

ปัจจุบันไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามจะต้องติดต่อผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทั้งหมด และหากได้รับสิทธิเดินทางไปญี่ปุ่นจะต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง รับการตรวจซ้ำเมื่อถึงญี่ปุ่น และต้องกักบริเวณ 14 วันโดยห้ามใช้ขนส่งสาธารณะตั้งแต่ถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะ
สิ่งที่ควรระวังคือการกักตัวในญี่ปุ่นนั้นเราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ต่างจากการกักตัวเมื่อกลับไทยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) ด้วย

1. ผู้ที่ถือวีซ่าถาวรและระยะยาวและมี re-entry

สำหรับ :
ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร (เอจู - Permanent Resident) วีซ่าพำนึกระยะยาว (เทจู - Long Term Resident) วีซ่าคู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่นหรือผู้ถือวีซ่าถาวร (Spouse or Child of Japanese National และ Spouse or Child of Permanent Resident) ซึ่งมีสิทธิในการเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง (re-entry)

สิ่งที่ต้องทำ :
ติดต่อสถานทูตเพื่อขอ "หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit"

ขั้นตอน :
1. เตรียมเอกสารดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง (ที่มีสติกเกอร์ Re-entry Permit ที่ยังไม่หมดอายุ หรือตราประทับ Special Re-entry Permit )
(2) บัตรไซริวการ์ด
(3) ใบคำร้องสำหรับขอหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit (โหลดได้จากที่นี่)
(4) แบบสอบถามเกี่ยวกับโควิด-19 (โหลดได้จากที่นี่)
2. นำเอกสารทั้งหมดติดต่อกับสถานทูตเพื่อขอ "หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit"
3. รอการติดต่อกลับจากสถานทูตในวันหลัง
4. ทำการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดจากสถานพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดโดยญี่ปุ่นตามนี้
5. วันเดินทาง ให้พก "หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit" และใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดไว้จนกว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นเสร็จ
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินตลอดตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงญี่ปุ่น ซึ่งอาจมีเอกสารและวิธีการต่างจากสถานการณ์ปกติ
7. ทำการตรวจเชื้อโควิดอีกครั้งที่สนามบิน หากผลเป็นลบจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้โดยห้ามใช้ขนส่งมวลชนทุกชนิดและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (ต้องมีคนมารับ หรือใช้แท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตพิเศษ (ภาษาญี่ปุ่น มีลิงค์ไปภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน) หรือพักโรงแรมแถวนั้น ไม่สามารถต่อเครื่องบินไปต่างจังหวัดได้ด้วย)

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหน้านี้

2. ผู้ที่อยู่ญี่ปุ่นเรื่องการทำงาน/เรียน และผู้ที่ต้องขอวีซ่าใหม่ (Resident Track)

สำหรับ :
ผู้ถือวีซ่าทำงานและฝึกงานประเภทต่างๆ ผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าครอบครัว รวมถึงผู้ที่จะเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าเหล่านั้นแต่ยังไม่ได้วีซ่า

สิ่งที่ต้องทำ :
- ในกรณีที่ยังไม่ได้ COE (Certificate of Eligibility - ใบรับรองสถานภาพการพำนัก) ให้ติดต่อหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับเราเข้าเรียนหรือทำงานเพื่อให้จัดทำเอกสาร COE
- ในกรณีที่มี COE แล้วแต่หมดอายุแล้ว ให้หน่วยงานทำเอกสารยืนยันว่าจะยังรับเราเข้าเรียนหรือทำงานในตำแหน่งเดิม
- จากนั้นต้องนำเอกสารไปที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่าของญี่ปุ่นเพื่อทำวีซ่าก่อน

ขั้นตอน :
1. เตรียมเอกสารดังนี้
(1) ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย) (โหลดได้จากที่นี่)
(2) หนังสือเดินทาง
(3) ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE)
(4) หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track) สำเนา 2 ชุด โดยหน่วยงานที่จะรับเราที่ญี่ปุ่นต้องเป็นผู้ลงชื่อและเก็บเอกสารตัวจริง (โหลดได้จากที่นี่)
(5) แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” (โหลดได้จากที่นี่)
2. สำหรับผู้ที่เคยได้รับ COE แล้วแต่หมดอายุแล้ว ให้หน่วยงานที่จะรับเข้าเรียนหรือทำงานให้ออก "เอกสารยืนยันว่าจะยังรับเราเข้าเรียนหรือทำงานในตำแหน่งเดิม" ซึ่งต้องใช้เอกสารฉบับจริง ออกในนามบริษัทและมีตราประทับ
3. นำเอกสารทั้งหมดติดต่อกับศูนย์รับคำร้องวีซ่าของญี่ปุ่นเพื่อขอวีซ่าใหม่
4. รอการติดต่อกลับและรับวีซ่า
5. ทำการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดจากสถานพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดโดยญี่ปุ่นตามนี้
6. วันเดินทาง ให้พก "หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit" และใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดไว้จนกว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นเสร็จ
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินตลอดตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงญี่ปุ่น ซึ่งอาจมีเอกสารและวิธีการต่างจากสถานการณ์ปกติ
8. ทำการตรวจเชื้อโควิดอีกครั้งที่สนามบิน หากผลเป็นลบจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้โดยห้ามใช้ขนส่งมวลชนทุกชนิดและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (ต้องมีคนมารับ หรือใช้แท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตพิเศษ (ภาษาญี่ปุ่น มีลิงค์ไปภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน)  หรือพักโรงแรมแถวนั้น ไม่สามารถต่อเครื่องบินไปต่างจังหวัดได้ด้วย)

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหน้านี้

3. ผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (ธุรกิจ/เที่ยว) หรือกรณีพิเศษอื่นๆ

fujiyama

จากบทความ : 10 แหล่งเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับจากโตเกียวได้ใกล้นิดเดียว
ผู้จะไปญี่ปุ่นเพื่อทำธุรกิจระยะสั้นสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปได้แต่ต้องมีจดหมายเชิญและหนังสือรับประกันเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางไปเองได้

ขั้นตอน :
1. เตรียมเอกสารดังนี้
(1) ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย) (โหลดได้จากที่นี่)
(2) หนังสือเดินทาง
(3) หนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง
(4) หนังสือเชิญ (โหลดได้จากที่นี่)
(5) หนังสือค้ำประกัน (โหลดได้จากที่นี่)
(6) หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track) สำเนา 2 ชุด โดยหน่วยงานที่จะรับเราที่ญี่ปุ่นต้องเป็นผู้ลงชื่อและเก็บเอกสารตัวจริง (โหลดได้จากที่นี่)
(7) แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” (โหลดได้จากที่นี่)
2. นำเอกสารทั้งหมดติดต่อกับศูนย์รับคำร้องวีซ่าของญี่ปุ่นเพื่อขอวีซ่าใหม่
3. รอการติดต่อกลับและรับวีซ่า
4. ทำการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดจากสถานพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดโดยญี่ปุ่นตามนี้
5. วันเดินทาง ให้พก "หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit" และใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดไว้จนกว่าจะเข้าประเทศญี่ปุ่นเสร็จ
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินตลอดตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงญี่ปุ่น ซึ่งอาจมีเอกสารและวิธีการต่างจากสถานการณ์ปกติ
7. ทำการตรวจเชื้อโควิดอีกครั้งที่สนามบิน หากผลเป็นลบจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้โดยห้ามใช้ขนส่งมวลชนทุกชนิดและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน (ต้องมีคนมารับ หรือใช้แท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตพิเศษ (ภาษาญี่ปุ่น มีลิงค์ไปภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน)  หรือพักโรงแรมแถวนั้น ไม่สามารถต่อเครื่องบินไปต่างจังหวัดได้ด้วย)

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหน้านี้

สำหรับตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถไปญี่ปุ่นได้เนื่องจากญี่ปุ่นยังระงับการเข้าประเทศ 14 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าของไทยอยู่

คาดการณ์กันว่าหากเริ่มมีการฉีดวัคซีน ญี่ปุ่นน่าจะผ่อนปรนในเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งน่าจะเริ่มในปี 2021 เป็นต้นไป
แต่ตอนนี้มีโครงการใหม่ที่กำลังวางแผนกันอยู่คือ "Journey" ที่จะเป็นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะมาดูการแข่งโอลิมปิคและพาราลิมปิคที่ญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในปี 2021 คาดกันว่าอาจเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2021 โดยต้องผ่านกระบวนการดังนี้

สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าญี่ปุ่น
1) ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามตัวและติดตามเรื่องสุขภาพ
3) เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ตรวจ RT-PCR ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19
4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมการติดเชื้อไวรัส COVID-19

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่น
1) ตรวจ PCR อีกครั้ง หากผลเป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) จะสามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ทันที ไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน
2) ระหว่างช่วงที่อยู่ในญี่ปุ่นจะต้องรายงานสุขภาพผ่านทางแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ
3) หากมีความผิดปกติจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาและดูแลด้านการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ

หากวิธีการนี้ใช้ได้ผลดี ก็อาจนำไปใช้สำหรับการขอวีซ่าระยะสั้นต่างๆ (เช่น สำหรับท่องเที่ยว) ต่อไปด้วยค่ะ
หากใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่น ขอแนะนำให้ติดตามข่าวต่อไปค่ะ

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มพิเศษ คือ ผู้มีเหตุผลพิเศษทางมนุษยธรรม (เช่น ต้องเข้ารับการรักษา หรือมีครอบครัวป่วยหนัก เสียชีวิต ฯลฯ) กลุ่มนี้จะอนุญาตเป็นกรณี ต้องติดต่อกับสถานทูตเป็นกรณีไป

การเดินทางกลับไทยจากญี่ปุ่น

*อัพเดท 1 ตุลาคม 2020

กลับเมืองไทยได้ไหม

airplain_20151124

ภาพจากบทความ : เตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่น งบเท่าไหร่ ไปเมื่อไหร่ เที่ยวที่ไหนดี เรามาแนะแนวทางกัน!

ผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่เป็นบิดา มารดา บุตรของผู้มีสัญชาติไทย และผู้มีที่พำนักในไทย สามารถกลับประเทศไทยได้แล้ว แต่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ยังไม่สามารถซื้อตั๋วแล้วบินกลับเองได้เลย
จึงต้องติดต่อผ่านสถานฑูตไทยในญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการในการบินเข้าประเทศไทยค่ะ
สามารถติดตามข่าวจาก Facebook ของสถานทูตไทยประจำโตเกียวได้ที่นี่ 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปิดรับผู้มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ในไทย (ยกเว้นผู้ที่ต้องการรักษาโรคโควิด-19 ไม่สามารถเข้าไทยได้) ให้เข้าประเทศไทยได้ด้วย
ผู้ที่เข้าประเทศทั้งหมดจะต้องทำการกักตัว 14 วันตามวิธีและสถานที่ที่ทางไทยกำหนดไว้

เอกสารและวิธีการสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

อัพเดทข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นและการกลับไทยในสถานการณ์โควิด-19

การเข้าประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการและลงทะเบียนตามนี้

 1. 1. ลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะกลับไทย (ลิงค์อยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตหน้านี้)
 2. 2. เตรียมตั๋วเครื่องบิน
  - ผู้มีตั๋วเครื่องบินของ JAL หรือ ANA อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่
  - ผู้ที่ยังไม่มีตั๋วเครื่องบิน จะต้องซื้อตั๋วด้วยตนเองโดยซื้อตั๋วของเที่ยวบินที่มีรหัสเดียวกันกับรอบที่ต้องการบิน (วันไม่ต้องตรงก็ได้)
  หากได้สิทธิในการเดินทาง ทางสถานทูตจะประสานงานเรื่องเลื่อนตั๋วให้เอง (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กรุณาดูตารางรอบบินด้านล่างหรือในเว็บไซต์ของสถานทูต
 3. 3. ส่งเอกสารตามรายการไปยังอีเมล์ของสถานทูต (rtetokyo2020.3@gmail.com) โดยระบุชื่ออีเมล์ดังนี้ "วันที่ต้องการเดินทาง AUGUST flight-ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)" เช่น “5 AUGUST flight-KONTHAI JAIDEE”
  เอกสารที่ต้องแนบภาพไปกับอีเมล์มีดังนี้
  - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  - ตั๋วเครื่องบิน
  - ใบมอบตัว (ถ้ามี)
  - ใบยินยอมรับการกักตัว (ดาวน์โหลดจากลิงค์ในเว็บสถานทูตหน้านี้ แล้วกรอกชื่อพร้อมเซ็นลายเซ็น)
 4. 4. รอการตอบกลับยืนยันจากสถานทูตและปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานทูต
  * เนื่องจากมีผู้ต้องการกลับจำนวนมาก  ทางสถานทูตอาจคัดเลือกให้ผู้มีความจำเป็นได้กลับก่อน รวมถึงขอให้ส่วนผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นจริงๆ ต้องกลับไทย เลื่อนการเดินทางไปก่อนด้วยค่ะ
 5. 5. เตรียมใบรับรองแพทย์ fit-to-fly (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องทำภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนเดินทาง ซึ่งต้องพกเอกสารนี้จนถึงไทย
 6. 6. เตรียมและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ที่จะใช้ในการเข้าประเทศไทย เอกสารสามารถโหลดได้จากด้านล่างสุดของเว็บไซต์ของสถานทูตหน้านี้
 7. 7. ถึงประเทศไทยและรับการกักตัว 14 วัน (คนไทยไม่มีค่าใช้จ่าย คนต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักตามจริง)

เอกสารและวิธีการสำหรับคู่สมรสหรือครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ

 1. 1. การลงทะเบียน เตรียมตั๋วเครื่องบินทำเหมือนคนไทยตามด้านบน แต่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ระบุชื่อกับจำนวนคนไทยที่จะไปไทยด้วยกันด้วยในหัวข้อ ”เหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับไทยโดยด่วน”
 2. 2. ส่งเอกสารตามรายการไปยังอีเมล์ของสถานทูต (rtetokyo2020.3@gmail.com) โดยระบุชื่ออีเมล์ดังนี้ "วันที่ต้องการเดินทาง AUGUST flight-ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษ)–ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน" เช่น “26 AUGUST flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE”
  เอกสารที่ต้องแนบภาพไปกับอีเมล์มีดังนี้
  - หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  - ตั๋วเครื่องบิน
  - เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน (รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19)
  - กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษา COVID-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  - Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  - สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่ยังใช้งานได้ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp)
 3. 3. รอการรับ COE (ใบอนุญาตพำนึกในไทย) ตอบกลับจากสถานทูตและปฏิวัติตามคำแนะนำของสถานทูต
 4. 4. เตรียมใบรับรองแพทย์ fit-to-fly (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งต้องทำภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนเดินทาง 
 5. 5. เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ตรวจ RT-PCR ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องออกภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนเดินทาง
 6. 6. เตรียมและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ที่จะใช้ในการเข้าประเทศไทย เอกสารสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตด้านล่างของหน้านี้ หรือสามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ที่ AOT Airports Application
 7. 7. วันที่ขึ้นเครื่องบินอย่าลืมพกเอกสารในข้อ 3-6 รวมถึง Declaration Form (ในข้อ 2) ที่กรอกแล้วไปด้วย
 8. 7. ถึงประเทศไทยและรับการกักตัว 14 วัน (คนไทยไม่มีค่าใช้จ่าย คนต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักตามจริง)

เอกสารทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในญี่ปุ่นซึ่งจะอัพเดทเรื่อยๆ ในหน้าประกาศและประชาสัมพันธ์

สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับครอบครัวชาวไทย กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตหน้าภาษาญี่ปุ่น

ตารางสายการบินสำหรับกลับไทยจากญี่ปุ่น

สำหรับเดือนตุลาคม 2020 นี้ ทางสถานทูตได้จัดเที่ยวบินให้คนไทยได้กลับประเทศ 4 รอบดังนี้

รอบ จำนวน เที่ยวบิน
7 ตุลาคม 200 ที่ JAL - JL031
14 ตุลาคม 200 ที่ ANA - NH847
21 ตุลาคม 200 ที่ JAL - JL031
28 ตุลาคม 200 ที่ ANA - NH847

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยอื่นๆ ลองอ่านคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของสถานทูตได้ตรงนี้ (ภาษาไทย)

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางมาโตเกียว
‐ จองรถบัสทางไกลได้ที่เว็บไซต์ Willer Express (ภาษาอังกฤษ)
- ซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นราคาพิเศษกับ Voyagin
- ค้นหาตั๋วเครื่องบินไปไทย

รวมลิงค์สำหรับติดตามข่าวการเข้าประเทศไทยญี่ปุ่น

ภาพจากบทความ : นำเที่ยวโอซาก้า (OSAKA) แบบจัดเต็ม! 40 แหล่งเที่ยว อาหารขึ้นชื่อ และวิธีการเดินทาง
ทางญี่ปุ่นเองมีความพยายามจะอนุญาตให้ชาติที่มีการติดต่อธุรกิจกับญี่ปุ่นเยอะเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยเร็ว และได้เริ่มมีมาตรการต่างๆ อัพเดทใหม่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อตกลงอนุญาตให้เข้าออกญี่ปุ่นแบบ bubble (การอนุญาตเข้าออกระหว่างไม่กี่ประเทศโดยเฉพาะ) โดยจะเริ่มจากผู้ที่มีความจำเป็น ผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงาน ไปจนถึงผู้ถือวีซ่าระยะยาว และอื่นๆ

เราจึงขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะคอยอัพเดทข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลล่าสุดหรือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังค่ะ

1. เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำโตเกียว
2. Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำโตเกียว
3. เว็บไซต์ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 ในไทย (สำหรับหาข้อมูลสถานที่กักตัวในไทย)
3. เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
4. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ในไทย
5. เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 (ภาษาอังกฤษ)
6. จองบริษัทแท็กซี่ที่ใช้เดินทางหลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น มีลิงค์ไปภาษาอังกฤษที่ด้านบน)
7. รวมรายชื่อบริษัทแท็กซี่ที่ใช้เดินทางหลังเข้าญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น)

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

เว็บไซต์ที่สามารถจองทริปและโรงแรมที่พักที่ร่วมโครงการ Go to Travel
จองทัวร์ Go To Travel ในภาษาอังกฤษกับ Japan Wonder Travel

เว็บไซต์ที่จองได้อื่นๆ
1. Yahoo! Travel
2. HIS
3. JTB
4. AirTrip
5. Ikkyu
6. J-Trip
7. Kinki Nippon Tourist
8. NIPPON TRAVEL AGENCY

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง