ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

"LAOX" เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาข้อมือ สินค้าในชีวิตประจำวัน และอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ได้: 1/8/2019 - 31/12/2019

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงินก่อนจากซื้อสินค้า

Conditions of Use

  • การลดหย่อนภาษี
    ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้าน LAOX รวมมูลค่าตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปสามารถทำลดหย่อนภาษี 10% เพิ่มเติมจากส่วนลด 5% ได้
  • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน LAOX บางสาขาเท่านั้น
  • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้
  • คูปองนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าบางรายการได้ เช่น เกม สินค้าของ Apple กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาที่เป็นสินค้านำเข้า ยา สินค้าลดราคา และอื่นๆ
  • คูปองนี้สามารถใช้ได้ถึง 31/12/2019