ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

DREAM DRIVE
รถเช่า Dream Drive

5%OFF

กรอกโค้ด "matcha" ในหน้าจอง

matcha

COPY CODE

Open Website

วันหมดอายุ 2020-12-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

・ คูปองนี้ใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น

・ ไม่สามารถใช้พร้อมกับคูปองอื่นๆ 

・หน้าจองบนเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น"