ค้นพบโตเกียวและที่เที่ยวรอบข้างในมุมที่ลึกกว่าใคร

ค้นพบโตเกียวและที่เที่ยวรอบข้างในมุมที่ลึกกว่าใคร

About Greater Tokyo Narita & Haneda

About

“Step into Greater Tokyo” คือเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความแนะนำทริปการเดินทางภายในโตเกียว หรือจากโตเกียวสู่จังหวัดโดยรอบ โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 หมวด นั่นคือ แผนเที่ยวโตเกียวใน 1 วัน แผนเที่ยวเริ่มต้นจากสนามบิน แผนเที่ยวจังหวัดรอบโตเกียวในหนึ่งวัน และแผนเที่ยว 2 วัน 1 คืนจากโตเกียว

ไปรู้จักกับ Greater Tokyo

Topics

เที่ยวจากสนามบิน

เที่ยวโตเกียวใน1วัน

เที่ยวเมืองรอบโตเกียว1วัน

เที่ยว2วัน1คืนจากโตเกียว