ไซตามะ (Saitama)

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด ไซตามะ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด ไซตามะเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น

แผนที่ญี่ปุ่น

บทความ