ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน กุนมะ (Gunma)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในกุนมะ (Gunma)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น