ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

หรูหรา ใน กุนมะ (Gunma)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลหรูหราในกุนมะ (Gunma)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น