ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วัฒนธรรม ประเพณี ใน ฮิโรชิม่า (Hiroshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีในฮิโรชิม่า (Hiroshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น