ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ที่พัก ใน ฮิโรชิม่า (Hiroshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่พักในฮิโรชิม่า (Hiroshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น