ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ประวัติศาสตร์ ใน ฮิโรชิม่า (Hiroshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์ในฮิโรชิม่า (Hiroshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners