ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สถานที่ท่องเที่ยว ใน ฮอกไกโด (Hokkaido)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโด (Hokkaido)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น