ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

กิจกรรมเอาท์ดอร์ ใน อิบารากิ (Ibaraki)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมเอาท์ดอร์ในอิบารากิ (Ibaraki)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น