ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน อิวาเตะ (Iwate)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในอิวาเตะ (Iwate)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners