ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน คากาวะ (Kagawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในคากาวะ (Kagawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น