ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน คาโกชิมะ (Kagoshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในคาโกชิมะ (Kagoshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners