ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ประวัติศาสตร์ ใน คาโกชิมะ (Kagoshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์ในคาโกชิมะ (Kagoshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น