ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

คาเฟ่ ใน คานากาวะ (Kanagawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคาเฟ่ในคานากาวะ (Kanagawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น