ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน คานากาวะ (Kanagawa)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในคานากาวะ (Kanagawa)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners