ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน มิยาซากิ (Miyazaki)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในมิยาซากิ (Miyazaki)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น