เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

  • MATCHA
  • นากาโนะ (Nagano)คำแนะนำในการท่องเที่ยว

คำแนะนำในการท่องเที่ยว ใน นากาโนะ (Nagano)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคำแนะนำในการท่องเที่ยวในนากาโนะ (Nagano)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

บทความล่าสุด

More
disable1 / 22