ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สถานที่ท่องเที่ยว ใน นารา (Nara)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในนารา (Nara)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น