ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน นีงาตะ (Niigata)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในนีงาตะ (Niigata)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น