ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อิซากายะ ใน อาโอโมริ (Aomori)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอิซากายะในอาโอโมริ (Aomori)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น