ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

คาเฟ่ ใน โออิตะ (Oita)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคาเฟ่ในโออิตะ (Oita)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น