ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศูนย์รวมความบันเทิง ใน โอซาก้า (Osaka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์รวมความบันเทิงในโอซาก้า (Osaka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners