ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

แพลนเที่ยว ใน โอซาก้า (Osaka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลแพลนเที่ยวในโอซาก้า (Osaka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น