ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ชั้นเรียนและเวิร์กช็อป ใน โอซาก้า (Osaka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลชั้นเรียนและเวิร์กช็อปในโอซาก้า (Osaka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น