ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ชิมาเนะ (Shimane)

  • MATCHA
  • ชิมาเนะ (Shimane)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด ชิมาเนะ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด ชิมาเนะเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น