ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน โทคุชิมะ (Tokushima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในโทคุชิมะ (Tokushima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น