เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

โทคุชิมะ (Tokushima)

  • MATCHA
  • โทคุชิมะ (Tokushima)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด โทคุชิม่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด โทคุชิม่าเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น