ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ฮาลาล ใน โตเกียว (Tokyo)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลฮาลาลในโตเกียว (Tokyo)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น