ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน วาคายามะ (Wakayama)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในวาคายามะ (Wakayama)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners