ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วาคายามะ (Wakayama)

  • MATCHA
  • วาคายามะ (Wakayama)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด วากายาม่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด วากายาม่าเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น

อันดับ

More
disable1 / 22