ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศูนย์รวมความบันเทิง ใน ยามานาชิ (Yamanashi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์รวมความบันเทิงในยามานาชิ (Yamanashi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น