ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ไนท์ไลฟ์ ใน โกเบ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลไนท์ไลฟ์ในโกเบช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น