ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

บทความเจาะลึก ใน โกเบ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบทความเจาะลึกในโกเบช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น