ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สถานที่ท่องเที่ยว ใน คานาซาวะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในคานาซาวะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น