ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ท่องเที่ยว ใน ฟุกุอิ (Fukui)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลท่องเที่ยวในฟุกุอิ (Fukui)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น