ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหารญี่ปุ่น ใน ฟุกุอิ (Fukui)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารญี่ปุ่นในฟุกุอิ (Fukui)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น