ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศูนย์รวมความบันเทิง ใน อาซากุสะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์รวมความบันเทิงในอาซากุสะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น