ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ฮาราจูกุ

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับฮาราจูกุในจังหวัด โตเกียว เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จัก, อาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่ฮาราจูกุเท่านั้น, และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย