ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

อีเว้นท์ ใน อุเอโนะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอีเว้นท์ในอุเอโนะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น