ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วีแกน มังสวิรัติ ใน ชินจุกุ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวีแกน มังสวิรัติในชินจุกุช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น